Từ khóa:  
Phạm vi liên thông:  
Tìm thấy: 2156.

1. LẠI THỊ HẰNG
    Hoạt động trải nghiệm 2: Bài 31: Lớp học xanh/ Lại Thị Hằng: biên soạn; Tiểu học Thị trấn Vân Đình.- 2023.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 2; Hoạt động trải nghiệm;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Thị trấn Vân Đình (Hà Nội)

2. LẠI THỊ HẰNG
    Hoạt động trải nghiệm 2: Bài 29: Bảo vệ cảnh quan quê em/ Lại Thị Hằng: biên soạn; Tiểu học Thị trấn Vân Đình.- 2023.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 2; Hoạt động trải nghiệm;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Thị trấn Vân Đình (Hà Nội)

3. LẠI THỊ HẰNG
    Hoạt động trải nghiệm 2: Bài 27: Chia sẻ khó khăn với người khuyết tật/ Lại Thị Hằng: biên soạn; Tiểu học Thị trấn Vân Đình.- 2023.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 2; Hoạt động trải nghiệm;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Thị trấn Vân Đình (Hà Nội)

4. LẠI THỊ HẰNG
    Hoạt động trải nghiệm 2: Bài 26: Tôi luôn bên bạn/ Lại Thị Hằng: biên soạn; Tiểu học Thị trấn Vân Đình.- 2023.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 2; Hoạt động trải nghiệm;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Thị trấn Vân Đình (Hà Nội)

5. PHAN THỊ MAI
    Tiếng việt học kì 2: Bài 4: nếu không may bị lạc/ Phan Thị Mai: biên soạn; Tiểu học Thị trấn Vân Đình.- 2023.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 1; Tiếng Việt;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Thị trấn Vân Đình (Hà Nội)

6. PHAN THỊ MAI
    Tiếng việt học kì 2: Chủ đề 4: Bài 3: Khi mẹ vắng nhà/ Phan Thị Mai: biên soạn; Tiểu học Thị trấn Vân Đình.- 2023.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 1; Tiếng Việt;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Thị trấn Vân Đình (Hà Nội)

7. PHAN THỊ MAI
    Tiếng việt học kì 2: Chủ đề 4: Bài 1: Rửa tay trước khi ăn/ Phan Thị Mai: biên soạn; Tiểu học Thị trấn Vân Đình.- 2023.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 1; Tiếng Việt;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Thị trấn Vân Đình (Hà Nội)

8. PHAN THỊ MAI
    Tiếng việt học kì 2: Chủ đề 3: Bài 4: Cây bàng và lớp học/ Phan Thị Mai: biên soạn; Tiểu học Thị trấn Vân Đình.- 2023.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 1; Tiếng Việt;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Thị trấn Vân Đình (Hà Nội)

9. PHAN THỊ MAI
    Tiếng việt học kì 2: Chủ đề 3: Bài 5: Bác trống trường/ Phan Thị Mai: biên soạn; Tiểu học Thị trấn Vân Đình.- 2023.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 1; Tiếng Việt;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Thị trấn Vân Đình (Hà Nội)

10. PHAN THỊ MAI
    Tiếng việt học kì 2: CẢ nhà đi chơi núi/ Phan Thị Mai: biên soạn; Tiểu học Thị trấn Vân Đình.- 2023.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 1; Tiếng Việt;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Thị trấn Vân Đình (Hà Nội)

11. PHAN THỊ MAI
    Tiếng việt học kì 2: Bài: Bữa cơm gia đình/ Phan Thị Mai: biên soạn; Tiểu học Thị trấn Vân Đình.- 2023.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 1; Tiếng Việt;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Thị trấn Vân Đình (Hà Nội)

12. PHAN THỊ MAI
    Tiếng việt học kì 2: Bài Quạt cho bà ngủ/ Phan Thị Mai: biên soạn; Tiểu học Thị trấn Vân Đình.- 2023.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 1; Tiếng Việt;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Thị trấn Vân Đình (Hà Nội)

13. DƯƠNG THỊ LIÊN
    Tiếng việt học kì 2: Bài làm anh/ Dương Thị Liên: biên soạn; Tiểu học Thị trấn Vân Đình.- 2023.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 1; Tiếng Việt;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Thị trấn Vân Đình (Hà Nội)

14. NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT
    Lồng ghép trò chơi, thí nghiệm minh họa hiện tượng thực tế trong tiết ôn tập môn Vật li nhằm tạo hứng thú học tập cho học sinh/ Nguyễn Thị Ánh Tuyết: biên soạn; THCS Quảng Phú Cầu.- 2023.- (Chương trình cũ)
    Chủ đề: THCS; Lớp 8; Vật lí;
    Nguồn cung cấp: THCS Quảng Phú Cầu (Hà Nội)

15. NGUYỄN THỊ HƯƠNG
    Rèn kĩ năng làm bài tập ngữ âm cho học sinh lớp 8/ Nguyễn Thị Hương: biên soạn; THCS Quảng Phú Cầu.- 2023.- (Chương trình cũ)
    Chủ đề: THCS; Lớp 8; Tiếng Anh; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: THCS Quảng Phú Cầu (Hà Nội)

16. VÕ THỊ BÍCH HOÀNG
    Thư mục sách giáo khoa lớp 4/ Võ Thị Bích Hoàng: biên soạn; Tiểu học Lý Thường Kiệt.- 2023.- (Giới thiệu sách)
    Chủ đề: Thư viện; Truyền thông;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Lý Thường Kiệt (Bình Định)

17. VÕ THỊ BÍCH HOÀNG
    Thư mục sách giáo viên lớp 4/ Võ Thị Bích Hoàng: biên soạn; Tiểu học Lý Thường Kiệt.- 2024.- (Giới thiệu sách)
    Chủ đề: Thư viện; Truyền thông;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Lý Thường Kiệt (Bình Định)

18. PHẠM THỊ THU HÀ
    Bài 6: Nồng độ dung dịch/ Phạm Thị Thu Hà: biên soạn; THCS Quảng Phú Cầu.- 2023.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: THCS; Lớp 8; Khoa học Tự nhiên; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: THCS Quảng Phú Cầu (Hà Nội)

19. NGUYỄN ANH KHOA
    Tiết 197. Bài: Đọc: Đi hội chùa Hương/ Nguyễn Anh Khoa: biên soạn; Trường TH số 1 Phước Hiệp.- 2024.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 4; Tiếng Việt; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: Trường TH số 1 Phước Hiệp (Bình Định)

20. LÊ THỊ XUÂN DIỄM
    Chủ đề 22: Mưa và nắng. Bài 3: Cầu vồng/ Lê Thị Xuân Diễm: biên soạn; Trường TH số 1 Phước Hiệp.- 2024.- (Chân trời sáng tạo)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 1; Tiếng Việt; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Trường TH số 1 Phước Hiệp (Bình Định)

Trang sau |